Stavba depa promo
Škoda 2024

Dvousystémový Dragon 2 schválen


publikováno 01. 03. 2023 11:07


Dne 28. 2. 2023 udělila agentura ERA schválení pro lokomotivy Dragon 2 typu E6MST, resp. polské řady ET 43. Schválení je vydáno pro provoz v Polsku, ČR a na Slovensku. Stalo se tak po více než dvou letech od zahájení potřebných zkoušek, které se mj. odehrávaly i na ŽZO a veřejné síti v ČR i na Slovensku. Zkušební program v ČR i na Slovensku zajišťovala česká poradenská společnost Ayudate.

Jakožto dvousystémové lokomotivy pro napěťové soustavy 3 a 25 kV jsou příhodné pro nasazení v našem regionu, jde navíc o první případ schválení moderní šestinápravové elektrické lokomotivy pro provoz na území dnešní ČR od dob (pouze čtyřkusové) série řady 184.5 vyrobené v letech 1994 - 1998. To by na naší železnici mohlo přinést nové možnosti ve vozbě těžkých nákladních vlaků - například právě pro řadu 184.5 stanovuje Správa železnic normativy hmotnosti na sklonově náročných úsecích o cca 15 % vyšší nežli u moderních lokomotiv současné výroby. Omezujícím prvkem je však přechodnost, jelikož Dragon 2 je zařazen do traťové třídy zatížení D2 a skupiny přechodnosti 3, tj. s jízdou podle "kulatých" rychlostníků a s vyloučením některých tratí, byť nemnoha v rámci elektrifikovaných hlavních tahů.

Dopravce PKP CARGO má objednánu sérii 24 kusů, z nichž většina je již vyrobena (nadto již dříve obdržel sedm stejnosměrných lokomotiv řady ET26 s Last Mile modulem pro provoz pouze v Polsku). Pro prvních dvanáct lokomotiv již bylo vydáno schválení pro uvedení na trh, pro dalších osm by mělo následovat velmi brzy a pro poslední čtyři nejpozději do května. K jejich nasazení v ČR a na Slovensku by mohlo dojít již zanedlouho, jelikož společnost PKP CARGO INTERNATIONAL (tedy dřívější AWT) s jejich využitím počítala již k počátku letošního roku.

Související novinky