Škoda 2024

Poslední Dragon 2 pro PKP CARGO


publikováno 02. 11. 2023 08:48


Dne 26. 10. 2023 se uskutečnila TBZ poslední z 24 dvousystémových lokomotiv řady ET43, které měla objednána společnost PKP CARGO, tedy ET43-024 (3 260 036). Tyto lokomotivy jsou zařazovány do provozu od dubna 2023, od května zajíždějí i na českou (a později i slovenskou) železnici.

Jak jsme uvedli v ŽM 6/23 (str. 6), již koncem jara zbývalo absolvovat TBZ potřebnou k uvedení do provozu pouze u této jedné lokomotivy. Její dokončení se zdrželo pro problémy s dodávkami některých dílů. Jak uvádíme v právě vycházejícím ŽM 10/23, společnosti Newag mezitím přibývají další objednávky na stroje tohoto typu.

Související novinky
Sdílejte