Škoda 2024

První Coradia Continental BEMU


publikováno 09. 04. 2022 19:32


Ten si jich v únoru 2020 objednal jedenáct a jako první byla v březnu dokončena souprava 1440 401, která se počátkem dubna chystala na zahájení zkušebních jízd. Dodávky jsou naplánovány na podzim 2023, jednotky pak mají  být od prosince téhož roku nasazeny na neelektrifikované, zhruba 80 km dlouhé trati Chemnitz - Lipsko.

Nová řada 1440.4 představuje první sériově vyráběné akutrolejové jednotky firmy Alstom, pro něž byly využity zkušenosti z prototypu Talentu 8442 100, jenž letos v lednu zahájil zkušební provoz (viz ŽM 2/22, str. 29 - 30).

Související novinky
Štítky
Sdílejte