Stavba depa promo
Škoda 2024

První vlak dopravce S-Rail CZ


publikováno 01. 03. 2023 09:19


V noci 24./25. 2. 2023 byl vypraven první vlak dopravce S-Rail CZ, což je dceřiná společnost rakouské firmy Salzburger EisenbahnTransportLogistik (SETG), významného přepravce v oboru dřevozpracujícího průmyslu. Premiérou pro společnost S-Rail CZ, založenou v červenci 2021 (viz ŽM 8/21, str. 21), byla přeprava z Německa přes Děčín, Prahu a Plzeň do Pačejova, kam vlak dorazil dne 25. 2. 2023 ráno. Po vykládce dřeva tentýž den opět odjel.

Příjemcem zboží byl nedaleký dřevozpracující závod, pro nějž přepravy z Německa v loňském roce, resp. dosud realizovalo na českém úseku postupně hned několik dopravců.

Firma SETG se již dříve podílela na mnoha přepravách směřujících do/přes ČR, ve spolupráci s jinými dopravci (IDS CARGO, Petrolsped Slovakia); v některých případech i s nasazením své lokomotivy na českém úseku (viz ŽM 5/20, str. 52).

Související novinky
Sdílejte