Škoda 2022

RegioJet Pool


publikováno 24. 01. 2023 12:47


Nejnověji dodané tři lokomotivy TRAXX3 MS zařadil RegioJet do majetku již dříve založené společnosti RegioJet Pool a. s. Ta existuje od října 2018, ale dosud bez navenek viditelného využití. RegioJet se v této souvislosti omezuje pouze na vyjádření, že jde o požadavek financujících bank.

Na jakékoliv další otázky, které se v této souvislosti nabízejí, odpovědět již odmítl, tedy například, zda firma byla, případně nadále je zamýšlena i k pronájmům vozidel mimo skupinu RegioJet, zda do jejího majetku budou zařazena, resp. nově pořízena i další vozidla nebo zda požadavek bank případně nevycházel z jistější finanční pozice jiného subjektu. Předmětné tři lokomotivy (1)388.216 - 218 byly vyrobeny již v závěru roku 2021, ale jejich předání se protáhlo z „administrativních“ důvodů.

Nicméně podle dostupných informací by mělo být smyslem firmy RegioJet Pool opravdu využití příležitosti, kterou trhu pronájmu lokomotiv nabízí. Je ovšem otázkou, kdy se skupina RJ dostane do situace, kdy na něm nebude primárně zákazníkem, tím spíše, když v současnosti proti zařazení tří nových lokomotiv vrací čtyři dlouhodobě najaté Vectrony ELL.

Související novinky