Stavba depa promo
Škoda 2024

Taurus PKP CI s jubilejním polepem


publikováno 26. 05. 2022 13:39


Ten vznikl za účelem zajištění organizační a odborné správy a údržby revírních tratí, zejména pak měl na Báňské dráze provozovat železniční dopravu. V roce 1955 se k železniční dopravě připojila i nákladní automobilová doprava.

Privatizací podniku v lednu 1994 vznikla společnost OKD, Doprava, která navázala na tradici dopravy na Báňské dráze. O rok později společnost získala licenci k provozování železniční dopravy na veřejné dopravní železniční cestě a mohla tak realizovat přepravy i mimo území OKR. Rok 2004 byl dalším předělem, jelikož proběhla první přeshraniční přeprava vlaku z ČR do Polska a o tři roky později byl zprovozněn kontejnerový terminál v Paskově.

V roce 2007 se OKD, Doprava stala členem mezinárodní skupiny New World Resources Transportation se sídlem v Amsterdamu. Dalšími kroky byla také akvizice firmy VIAMONT Cargo v roce 2008 a o rok později akvizice společnosti OKD, Rekultivace, jež byla později přejmenována na AWT Rekultivace a pod tímto názvem působí ve skupině dodnes.

V roce 2010 došlo ke změně názvu společnosti z OKD, Doprava na Advanced World Transport a celá skupina začala působit pod novou značkou AWT. V roce 2015 se AWT stala členem skupiny PKP CARGO a poté v roce 2019 došlo ke změně názvu na PKP CARGO INTERNATIONAL.

Související novinky
Sdílejte