Škoda 2024

TŽV Gredelj spolupracuje s firmou Siemens Mobility na vozech pro nightjety


publikováno 15. 05. 2023 16:24


Společnost TŽV Gredelj, Zagreb, začala v dubnu pro Siemens Mobility realizovat zakázku na dokončovací práce při konečné montáži celkem 35 vozů z právě vyráběné první série 13 sedmivozových netrakčních jednotek typu Viaggio Comfort. V TŽV Gredelj se bude tomuto projektu věnovat přibližně 70 pracovníků z výroby, logistiky a technologie, a to za účasti týmu firmy Siemens. Jde o výsledek několikaměsíčních jednání, z nichž byla firmou Siemens v mezinárodní konkurenci nakonec vybrána firma TŽV Gredelj.

Prvních osm vozů bylo převzato na nákladovém nádraží Zagreb-Resnik dne 20. 4. 2023 a převezeno do TŽV Gredelj. Poté začala technická kontrola vozů, načež tyto byly přesunuty k  provedení nasmlouvaných prací. Ukončení první části kontraktu je plánováno na konec roku 2023, přičemž TŽV Gredelj předpokládá možnost dalšího pokračování této spolupráce.

Související novinky