Stavba depa promo
Škoda 2024

Vectron DM u ČD Cargo


publikováno 13. 04. 2024 07:03


Počátkem dubna společnost ČD Cargo oznámila, že si pro provoz u své německé pobočky najala jednu lokomotivu typu Vectron Dual Mode, konkrétně stroj 248 082 z poolu Northrail. Ten je správcem vozidlového parku pořizovaného investiční skupinou Paribus.

ČD Cargo tak má vůbec poprvé v parku duální lokomotivu, tedy dvouzdrojovou, s takovým výkonem v motorové trakci, který umožňuje i plnohodnotnou traťovou službu na rozdíl od již provozovaných lokomotiv s Last Mile modulem. Podle sdělení ČD Cargo by se nový Vectron měl uplatnit například v přepravách automobilů nebo dřeva. Při případném nasazení na trasách mezi ČR a Německem by mohl usnadnit vozbu přes Domažlice ve vlastní režii, neboť zde je při předávce vlaků výměnnou stanicí Furth im Wald, do níž lze zajet i s lokomotivou, která má pouze české schválení.

Na přechodu Cheb/Schirnding je tomu naopak (výměnnou stanicí je Cheb), přičemž typ Vectron DM do Chebu zajíždět nesmí, neboť projednání zajíždění nového typu do pohraniční stanice je do uzavření dvoustranné dohody mezi DÚ a EBA v zásadě nereálné, jak jsme již opakovaně popsali (naposledy v ŽM 3/24, str. 18).

V Rakousku tyto lokomotivy zatím nelze provozovat na hlavních tazích (viz ŽM 4/23, str. 14), neboť typ Vectron DM je schválen pouze bez OBU ETCS, což v Rakousku znamená nemožnost provozu na tratích se stacionární částí ETCS; jde o stejný důvod, jaký zatím brání využití lokomotiv TRAXX3 MS v Rakousku.

Společnost Paribus Rail Investment Management v červnu 2021 uzavřela s firmou Siemens Mobility rámcový kontrakt na 30 lokomotiv Vectron Dual Mode, včetně zajištění full-service údržby na dobu až 20 let (viz také ŽM 6/21, str. 8). Postupně pak napevno objednala všech 30, dodávky byla zahájeny v roce 2022 a nyní právě dobíhají. Jak společnost Northrail bez dalších detailů na dotaz ŽM upřednostnila, mezitím objednala dalších deset lokomotiv tohoto typu.

Související novinky