Stavba depa promo
Škoda 2024

Vectrony s Last Mile pohonem pro ČD Cargo dorazily


publikováno 07. 03. 2023 08:44


Dne 2. 3. 2023 byly do dílen SOKV České Budějovice dopraveny obě lokomotivy Vectron verze AC DPM, které má objednány společnost ČD Cargo. Jde tedy o lokomotivy konstruované pouze k provozu na střídavých napěťových soustavách 15 kV 16,7 Hz a 25 kV 50 Hz, vybavené Last Mile pohonem o výkonu 180 kW, jenž výrobce označuje jako Diesel Power Module (DPM).

Tyto dva Vectrony, označené 393.001 a 002, jsou určeny primárně k provozu v Rakousku a Německu (podobně jako dva stroje TRAXX2 F140 AC LM, které má ČD Cargo v nájmu od Railpoolu), ale také v České republice (a to nejen pro zajíždění v rámci jejich údržby), případně na Slovensku a v Maďarsku. V rámci elektrifikovaných tratí je však samozřejmě provoz možný pouze na střídavě napájených tratích. Pro lokomotivy Vectron AC DPM bylo schválení k provozu v ČR uděleno již v říjnu 2017. Pro lokomotivy již bylo vydáno povolení k uvedení na trh (APOM - authorisation for placing on the market), takže mohly v Německu a Rakousku přejet vlastní silou, na území ČR musely být přetaženy, protože ještě probíhá národní proces vydání PZ UTZ.

K polovině února dodal Siemens celkem 35 lokomotiv tohoto typu.

Související novinky
Sdílejte