Škoda 2024

Černé uhlí z Bornea


publikováno 30. 11. 2022 18:11


K dnes již běžným dodávkám zámořského uhlí do ČR aktuálně přibyl další exotický zdroj. Společnost CARBOUNION BOHEMIA zajistila pro spotřebu Elektrárny Dětmarovice dodávku cca 70 000 tun uhlí z indonéské části ostrova Borneo.

Dětmarovická elektrárna, jež je 100% dceřinou společností skupiny ČEZ, je dnes jedním z největších českých dodavatelů elektřiny a tepla, který spaluje černé uhlí, jež míchá se severočeským hnědým uhlím. S ohledem na značné vytížení přístavů, jejichž infrastruktura a plocha umožňují vykládku a uskladnění substrátů ze zaoceánských lodí obvyklých rozměrů, bylo poměrně dramatickým úkolem najít kapacity pro tento kontrakt a nakonec se je podařilo sjednat až v přístavu Ploče. Ten se nalézá při jižním konci chorvatského pobřeží a je po železnici přístupný pouze přes hornaté území Bosny a Hercegoviny.

První vlak přijel do Dětmarovic dne 19. 11. a od té doby následují další vlaky v nepravidelných rozestupech zhruba ve frekvenci tří příjezdů týdně. Zajištění vozby je rozděleno na dva kontrakty: na jednom se podílí dopravci PKP CI (v ČR a na Slovensku) a GySEV (v Maďarsku), na druhém ČD Cargo a v Maďarsku PSŽ. V ostatních zemích pak vozbu vždy zajišťuje HŽ Cargo ve vnitrozemské části Chorvatska, ŽFBiH a ŽRS na území Bosny a Hercegoviny a ENNA Transport na krátkém přímořském chorvatském úseku, byť s lokomotivami najatými od HŽ PP (skupina ENNA je částečným spoluvlastníkem správy přístavu Ploče).

Vozy zajišťuje jednak firma CARBOSPED, která nasadila dlouhodobě najaté vozy od společností Ermewa, Touax a TSS Cargo, a jednak přímo dopravci PKP CI a ČD Cargo. Soupravy ČD Cargo jsou příležitostně protisměrně vytěžovány přepravami českého uhlí do Bosny a Hercegoviny nebo kovového šrotu do Chorvatska.

Uhlí z různých zámořských zdrojů je využíváno již dlouhodobě, za aktuálních geopolitických a ekonomických okolností však import narůstá. Nadále tak pokračují např. i dodávky australského uhlí pro ocelárny Liberty Ostrava, probíhající od května 2021 (viz např. ŽM 5/21, str. 30 - 31 nebo zde), aktuálně zpravidla ve frekvenci pěti ložených vlaků týdně, z toho 3x týdně v trase Amsterdam - Ostrava přes Děčín a 2x týdně v trase Magdeburg - Ostrava (tj. od říční přepravy) přes Polsko. Stejně jako v případě nynějších přeprav uhlí z Bornea i tyto přepravy pro CARBOUNION BOHEMIA spedičně zabezpečují společnosti CARBOSPED a SBS Cargo Praha.

Související novinky
Sdílejte