Škoda 2024

Jednotky Lint 41 schváleny na Slovensku


publikováno 23. 11. 2023 09:38


Dne 16. 11. 2023 vydala agentura ERA rozhodnutí o schválení jednotek Lint 41 pro provoz na Slovensku. Schválení muselo být vydáno i pro Německo, jelikož za účelem provozu na Slovensku na nich došlo k úpravám, které znamenaly změnu schváleného typu. Pokud by byla předmětná varianta jednotek s touto typovou změnou schválena pouze na Slovensku, přestalo by platit jejich schválení v Německu, což jejich vlastník, tedy Alpha Trains Europe, nechtěl připustit, aby byla zachována jejich využitelnost i v jejich původní zemi působení. Žádost o schválení podala společnost Leo Express Global dne 12. 7. 2023 přes One stop shop (OSS) u agentury ERA ve spolupráci se slovenským DÚ a německým úřadem EBA.

Dne 16. 11. 2023 vydala ERA rozhodnutí jak o schválení změny typu pro Německo, tak o schválení rozšíření oblasti působnosti o Slovensko. S ohledem na značné množství jednotek Lint 41 v provozu s různými úpravami je toto schválení vydáno pro typové jméno s označením „CORADIA Lint 41 Veolia Augsburg“.

Samotné rozhodnutí umožňovalo provoz pouze pro jednotku, která byla vedena jako vzorová pro daný typ (konkrétně 648 232). Povolení k uvedení na trh, na základě typové shody, pro všech ostatních dvacet jednotek najatých za účelem provozu na Slovensku bylo vydáno hned 17. 11. 2023.

Související novinky
Sdílejte