Škoda 2024

Lokomotivy Dragon 2 v provozu v ČR


publikováno 08. 06. 2023 14:25


Od května začínají dvousystémové lokomotivy Dragon 2 typu E6MST, tj. polské řady ET43, zajíždět do ČR v čele běžných vlaků.

Zhruba od poloviny dubna se zde tyto lokomotivy často objevovaly za účelem zácviku strojvedoucích, které pro PKP CARGO v ČR poskytuje společnost LokoTrain. Nyní již na dispečerských výkonech zajíždějí z Polska na Ostravsko, v čele běžných nákladních vlaků, například do Ostravy-Kunčic nebo Bartovic, určeny jsou i k vozbě do Břeclavi. Dne 8. 6. zajistila lokomotiva 3260 0013 převoz jednotky KISS 561.002 po ukončení veletrhu RBD do Velimi.

Výhledově jsou tyto Dragony určeny v zásadě pro většinu výkonů, pro něž v ČR nyní PKP CARGO využívá starší stroje řady ET22 nebo ET41, tím spíše po spuštění výhradního provozu pod dohledem ETCS na hlavních koridorech k 1. 1. 2025. Nicméně přinejmenším vozba intermodálních vlaků by měla setrvat s Vectrony, protože posledních pět zařazených do provozu pořídilo PKP CARGO s podporou z polského programu podpory kombinované dopravy vypsaného v rámci POIiŚ 2014 - 2020 (podrobně viz ŽM 11/19, str. 26 - 29), kde je podmínkou provoz pouze s intermodálními vlaky po dobu udržitelnosti projektu, což je pět let.

V případě zájmu může nové Dragony využívat i dopravce PKP CARGO INTERNATIONAL, ale s ohledem na aktuální situaci, kdy v uplynulých měsících dochází celkově k poklesu výkonů v nákladní dopravě na české železnici, upřednostňuje PKP CI nasazování vlastních lokomotiv a nemá potřebu doplňovat je o další.

Na české železnici tak dochází k jisté renesanci provozu šestinápravových lokomotiv, resp. vyjma provozu jediné lokomotivy Maxima jde o vůbec první nasazení moderní šestinápravové trakce v běžném provozu. Šestinápravové lokomotivy „západní“ produkce již svojí konstrukcí nijak nepřesahují běžné hodnoty určující přechodnost podle příčných účinků na trať, nicméně při konstrukci podvozků Dragonů nebyla této záležitosti věnována přílišná pozornost (zřejmě s ohledem na to, že v rovinatém Polsku není příliš zapotřebí řešit průjezdy oblouky o malých poloměrech) a tato lokomotiva je proto zařazena do třídy přechodnosti 3, což znamená jízdu podle "kulatých rychlostníků“ a vyloučení z provozu na některých tratích. Podle svislých účinků na kolej jsou tyto lokomotivy zařazeny do traťové třídy D2.

Související novinky
Sdílejte