Stavba depa promo
Škoda 2024

Lokomotivy EURO9000 schváleny


publikováno 16. 03. 2023 19:09


Dne 13. 3. 2023 vydala agentura ERA schválení pro lokomotivy EURO9000. Prozatím se týkalo provozu v Německu a o týden později bylo vydáno pro Rakousko, formou standardního rozšíření oblasti použití (XAU - extended area of use). Ve skutečnosti se nejedná přímo o schválení typu, ale varianty typu, jelikož z hlediska schvalování je EURO9000 vedena pouze jako varianta (již dříve schváleného) typu EURODUAL.

Jde tak o významný krok pro tyto stroje, které představují zcela novou dimenzi dvouzdrojových lokomotiv, jelikož se jedná o čtyřsystémovou verzi, jež je současně výkonově plnohodnotnou motorovou lokomotivou. Výkon v elektrickém módu činí na střídavých soustavách až 9 000 kW, při napájení napětím 3 kV ss pak 6 400 kW a při 1,5 kV ss jen 4 500 kW. Všechny dosud objednané lokomotivy budou opatřeny dvěma motory Caterpillar C32 po 950 kW a s výbavou k provozu v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Nizozemí a Belgii.

Původně společnost ELP předpokládala docílit schválení ve všech těchto zemích naráz, následně však byl vytvořen plán schválit typ nejprve v Německu, Rakousku a Švýcarsku, zatímco v dalších zemích postupně později formou XAU. Aktuální předpoklad dalšího postupu zatím ELP neuvádí, s ohledem na náročnou předvídatelnost předmětných procesů.

Dosud jediným zákazníkem těchto lokomotiv je společnost European Loc Pool, s dosud 30 objednanými stroji, pro něž již uzavřela full-service leasing kontrakty na nejméně dvacet pro sedm dopravců (viz ŽM 1/23, str. 2). Prvním nájemcem byl nizozemský dopravce Rail Force One (viz ŽM 5/20, str. 61) a právě pro něj byla určena lokomotiva 2019 302 vystavená na veletrhu InnoTrans 2022. Blíže jsme se těmto lokomotivám věnovali zejména v příslušné reportáži (viz ŽM 10/22, str. 20 - 21). Lokomotiv EURODUAL verze 15/25 kV má ELP objednáno 74. Z těchto celkem 104 lokomotiv dosud uzavřel full-service leasing kontrakty pro 85 a pro řadu dalších je předpokládá dovést k podpisu v nejbližších týdnech.

Aktuálně se tatáž lokomotiva EURO9000 a jeden EURODUAL nalézají v Rakousku za účelem zkoušek. Typ EURODUAL verze 15/25 kV zde sice již obdržel schválení, ale omezené pouze na tratě traťové třídy D4xL. Cílem nynějších zkušebních jízd je další optimalizace klasifikace těchto typů pro provoz na rakouské síti.

Přechodnost pro provoz na české síti nelze zatím předjímat, neboť o zatřídění do traťové třídy zatížení zatím nebylo požádáno. EURO9000 má délku přes nárazníky 23 020 mm, uváděné údaje o hmotnosti se liší, dle aktuální odpovědi výrobce je s plnými nádrženi provozních hmot 124 t (resp. 123 t se 2/3 provozních hmot). Pro jistotu připomeňme, že v ČR se zatřídění hnacích vozidel do TTZ neurčuje prostým podílem hmotnosti a počtu náprav a nelze jej tedy určit bez použití speciálního výpočtového programu Správy železnic. Zařazení do skupiny přechodnosti podle příčných sil nebude nepříznivé, neboť účinky třínápravových podvozků moderní konstrukce se nijak neliší od dvounápravových a hodnota Yqst bývá hluboko pod hranicí pro jízdu podle "kulatých rychlostníků" (skupina přechodnosti 3). Obavy z "rovnání oblouků" šestinápravovými lokomotivami jsou v takových případech již dávno překonaným klišé. Typ EURODUAL verze 15/25 kV má již potvrzeno zatřídění do skupiny přechodnosti 2.

Lokomotivy EURO9000 budou schvalovány ve více verzích s kombinacemi zemí pro definované „koridory“. Verze Východ zahrnuje Německo, Rakousko, ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, pro schvalovací proces je však nutno počítat nejméně cca tři roky (a skutečný postup schvalování bude záviset na zájmu dopravců v předmětných zemích). Z administrativních důvodů se dosud nepodařilo dovést do úspěšného konce ani povolení k zajíždění lokomotiv EURODUAL do českých pohraničních stanic, o což se ELP snaží již přes rok (zatímco do stanic Bratislava-Petržalka a Hegyeshalom bylo povolení uděleno vloni v létě díky odlišnému přístupu k těmto procesům v jednotlivých zemích).

Související novinky
Sdílejte