Stavba depa promo
Škoda 2024

Lokomotivy EURO9000 schváleny v Belgii a Nizozemí


publikováno 20. 12. 2023 20:25


Dne 20. 12. 203 vydala agentura ERA pro lokomotivy EURO9000 schválení k provozu v Belgii a Nizozemí. Jelikož mezitím dne 1. 11. 2023 udělil švýcarský Spolkový úřad pro dopravu (Bundesamt für Verkehr, BAV) povolení k provozu ve Švýcarsku, jsou tyto výkonné čtyřsystémové duální lokomotivy schváleny již v pěti zemích, včetně Německa a Rakouska.

Dopravce HSL Logistik, resp. sesterský HSL Schweiz, zahájil dne 12. 12. 2023 zkušební nasazení své lokomotivy EURO9000 ve Švýcarsku a běžný provoz by s ní zde mohl zahájit již v lednu 2024. Společnost HSL Schweiz plánovala všech pět objednaných lokomotiv EURO9000 nasadit se začátkem řepné kampaně do vozby těžkých vlaků s importovanou cukrovou řepou, kvůli opožděnému schválení se toto však již z velké části nestihlo.

V příštím roce by pak mělo být docíleno schválení ještě v Itálii, čímž bude kompletně dosaženo kombinace zemí plánované pro úvodní variantu těchto lokomotiv. Těch si European Loc Pool objednal od Stadleru zatím 30 a již má uzavřené leasingové smlouvy pro tento kompletní počet. Předáno do provozu jich zatím bylo sedm a pokračování dodávek bylo podmíněno právě docílením schválení v Belgii a Nizozemí.

Dvanáct lokomotiv EURO9000 má objednán také pool Alpha Trains.

Související novinky
Sdílejte