Škoda 2024

Nákladní doprava přes výtoňský most


publikováno 27. 01. 2024 12:00


I přes zpřísnění omezujících podmínek pro přejezd výtoňského mostu nadále poskytuje příslušný traťový úsek dostatek kapacity i pro nákladní dopravu. Uveřejňované informace Správy železnic sice vyznívaly spíše v opačném duchu, ale jak jsme i doložili výpočtem odhadu intenzity provozu, stanovený limit součtového zatížení kolejí na mostě poskytuje při současném rozsahu osobní dopravy dostatečnou rezervu také pro nákladní dopravu.

Například v týdnu od 18. do 24. 1. 2024 přes tento most projelo okolo 50 nákladních vlaků (nepočítaje Lv vlaky). Převažovaly vlaky dopravce ČD Cargo zajišťující přepravy vápna/vápence z Berouna různým příjemcům a kontejnerové přepravy mezi terminály METRANS Praha-Uhříněves a Nýřany. V malé míře nebo jednotlivě se jednalo též o vlaky jiných dopravců (PKP CI, SD-KD, S-Rail CZ, Cargo Motion), z části rovněž s přepravami z Berouna.

Další zvýšení kapacity a snížení zatížení mostu nastane od 29. 1. 2024, kdy jsou v důsledku výlukových prací mezi Karlštejnem a Berounem, znamenajících prodloužení cestovních dob, rychlíky linky R16 „Berounka“ ukončeny ve stanici Praha-Smíchov. Omezení podmínek provozu přes tento most je obávanou okolností pro nákladní dopravce, tím spíše po zahájení nepřetržité výluky trati přes Branický most (momentálně plánovaná na 10. 1. - 1. 7. 2024), jež je hlavní trasou pro průjezd Prahy nákladní dopravou v západo-východním směru. Zátěž s ložením na 22,5 t/nápravu sice každopádně musí být směrována přes České Budějovice nebo Ústí nad Labem, ale při ložení do TTZ C2 je průjezd přes Prahu-Vyšehrad použitelnou alternativou (a tedy stále v elektrické trakci).

Související novinky