Stavba depa promo
Škoda 2024

Nová experimentální jednotka Šinkansen


publikováno 13. 12. 2018 13:12


Na snímku z 12. 12. 2018 představujeme dokončenou skříň čelního vozu nově vznikající experimentální vysokorychlostní jednotky řady E956, objednané japonskou železniční společností JR East. Desetivozová souprava ALFA-X bude mít čelní vozy s odlišným tvarováním aerodynamické přídě, stejně jako tomu bylo u předchozí generace FASTECH360, aby poskytla co nejširší variabilitu z hlediska získaných údajů. Ověřována bude i řada dalších technologií s cílem položit základy pro následnou generaci Šinkansenů určených pro rychlost až 360 km/h s provozním určením na VRT Tóhoku a Hokkaidó Šinkansen. Aerodynamická příď zachyceného vozu má délku 16 m, což je ještě o metr více než mají v současnosti provozované jednotky řady E5 JR East či téměř totožné řady H5 JR Hokkaidó.

Související novinky
Sdílejte