Škoda 2024

Přestavba pardubického uzlu dokončena


publikováno 02. 06. 2024 09:47


Dne 31. 5. 2024 se uskutečnilo slavnostní dokončení přestavby pardubického uzlu. Termín formální akce byl zvolen podle časových možností významných hostů, zásadní události se však opravdu odehrály během května - od 30. 5. 2024 je v užívání lávka překonávající celé nádraží, již dne 2. 5. 2024 byla předána do provozu ta část stanice, která představovala poslední etapu přestavby, a to zejména kusé koleje 16 a 14 (v novém číslování pro cestující koleje 1 a 2) a navazující část rosického zhlaví, čímž byl zaveden dvoukolejný provoz v mezistaničním úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem.

Zrekonstruovaná jsou všechna stávající nástupiště, navíc k nim přibylo jedno nové. Jejich délka se pohybuje od 124 do 436 m. Správa železnic současně zrenovovala zastřešení nástupišť, podpěry trakčního vedení, osvětlení, orientační, informační a kamerový systém, nové jsou majáky a značení pro zrakově postižené. Cestující mají k dispozici designové lavičky a koše.

Celkovou obnovou prošly oba podchody, pro přístup k vlakům lze nově využít kromě schodů také výtahy nebo eskalátory. Ty propojují i nástupiště (kromě nového pátého) se zastřešenou lávkou, která měří celkem 290 m a vede od přilehlého autobusového nádraží přes celé kolejiště na jeho jižní stranu, kde by v budoucnu měl vyrůst parkovací dům a menší terminál hromadné dopravy. Nadto lávka výrazně zkracuje přístup na nádraží ze sídliště Dukla. Kolejové řešení umožňuje průjezd stanicí rychlostí až 160 km/h, což bude reálně možné po spuštění provozu ETCS ve stanici, plánovaném na polovinu listopadu 2024.

Modernizace začala v září 2020, celkové investiční náklady akce s názvem Modernizace železničního uzlu Pardubice činí 6 365 944 040 Kč bez DPH. Maximální výše podpory EU je 125 930 297 EUR (3 114 634 036 Kč) a může dosáhnout až 85 % z celkových způsobilých nákladů. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli stavby jsou společnosti EUROVIA CS; Chládek a Tintěra, Pardubice; Elektrizace železnic Praha a GJW.

Souběžně s posledními pracemi v pardubickém uzlu proběhla stavba nové zastávky Pardubice centrum, s náklady ve výši 74 mil. Kč. Do užívání bude předána s letní změnou jízdního řádu, tedy v neděli 9. 6. 2024. Zajíždět do ní budou všechny vlaky od Hradce Králové (vyjma motorových rychlíků a Sp vlaků) a v dopravní špičce také od Chrudimi.

Novou zastávku, která se nalézá cca 1,5 km východně od hlavního nádraží, tvoří 140 m dlouhé oboustranné nástupiště vybavené dvěma přístřešky. Cestující se na zastávku dostanou dvěma bezbariérovými vstupy, a to z podchodu ve Sladkovského ulici a z podjezdu v ulici Jana Palacha. Výstavba zastávky Pardubice centrum probíhala od loňského září, práce provedly společnosti EUROVIA CS a Chládek a Tintěra, Pardubice. Stavba byla financována ze SFDI.

Na snímku slavnostního přestřižení pásky jsou zachyceni (zleva doprava) Václav Lebeda, vedoucí tiskové sekce a tiskový mluvčí zastoupení EK v ČR, Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic, Petr Fiala, předseda vlády ČR, Martin Kupka, ministr dopravy, Michal Krapinec, generální ředitel a předseda představenstva Českých drah, Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje zodpovědný za evropské fondy a rozvoj a zastupitel města Pardubic, Martin Borovka, generální ředitel skupiny VINCI Constructions CS, Jan Hrabal, náměstek primátora Pardubic zodpovědný za dopravu, investiční výstavbu a správu majetku města, Pavel Mužík, předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice.

Zároveň začínají práce na 2. etapě rekonstrukce rozsáhlé, památkově chráněné budovy pardubického hlavního nádraží, pro jejichž slavnostní zahájení byla akce z 31. 5. rovněž využita. Po obnově někdejšího hotelu, který dnes slouží jako vzdělávací centrum a ubytovna Správy železnic, přichází na řadu nádražní hala, východní provozní křídlo a západní křídlo s bytovým domem. Stavbaři kompletně zrenovují střechu, fasádu i celý interiér. Tomu se vrátí původní podoba, která však bude odpovídat současným požadavkům cestujících i dopravců. Součástí projektu je také instalace fotovoltaické elektrárny.

V odbavovací hale se po dokončení stavby zlepší služby pro cestující, současně dojde k úpravě veřejných toalet. Komerční jednotky s ordinacemi a lékárnou budou v přízemí a v 1. patře západního křídla. Bezbariérový přístup zajistí výtah. Východní křídlo bude sloužit pro zajištění drážního provozu. Stavbaři provedou dispoziční úpravy v zázemí zaměstnanců a rozšíří kancelářské prostory. Počítá se i s kompletní rekonstrukcí bytového domu.

Zhotoviteli stavby jsou firmy Chládek a Tintěra, Pardubice, a EUROVIA CZ. Práce budou probíhat za provozu, cestujícím zůstanou vždy přístupné část odbavovací haly a potřebné zázemí. Hotovo má být na konci roku 2026. Celkové náklady této etapy stavby dosahují 1,014 mld. Kč a budou financovány ze SFDI. První rok se bude rekonstruovat východní křídlo a polovina haly, následně se bude pracovat na západním křídle a druhé části haly. Jako poslední přijde na řadu bytový dům.

Související novinky