Škoda 2024

Digirata aneb ETCS ve Finsku


publikováno 02. 04. 2024 20:47


Stejně jako jiné evropské země i Finsko se chystá na zavedení vlakového zabezpečovače ERTMS. Důvodem je, že na finské síti se blíží ke konci životnosti stávající vlakový zabezpečovač. Proto byl spuštěn projekt s názvem Digirata (Digitální železnice), částečně financovaný EU, jehož cílem je zvýšit bezpečnost železniční dopravy a také dosáhnout efektivnějšího využití kapacity tratí.

Projekt Digirata byl zahájen v roce 2019 a v jeho rámci byly nejprve do lokomotivy Sr2 3202 dosazeny některé komponenty mobilní části ETCS. Vloni pak byl dosažen důležitý milník, když dne 10. 11. byla v depu Kouvola představena první lokomotiva VR s funkční mobilní částí ETCS - konkrétně jde o stroj řady Sr1, inv. č. 3018, společnosti VR Transpoint. Bližší informace o celém projektu přineseme v ŽM 4/24.

Související novinky
Štítky
Sdílejte