Stavba depa promo
Škoda 2024

EURO6000 pro RailAdventure


publikováno 16. 05. 2023 12:49


Společnost RailAdventure (RA) podepsala dne 9. 5. 2023 s firmou Stadler kontrakt na dodávku jedné lokomotivy typu EURO6000, a to s dodáním do roku 2025. Jde v zásadě o čistě elektrickou verzi z téže typové řady jako EURODUAL, s trakční výzbrojí k provozu pod napěťovými soustavami 1,5 a 3 kV ss a 25 kV 50 Hz. Vybavena bude k provozu ve Francii, Belgii, Lucembursku a na normálněrozchodných tratích Španělska, primárně by měla být určena k přepravám ve Francii, pro něž má RailAdventure k dispozici pouze motorovou lokomotivu typu DE 18.

RA tak poprvé napřímo objednala zcela novou lokomotivu, dosud společnost pořizovala stroje odprodávané jinými dopravci a ještě jiným případem byl právě zmíněný stroj typu DE 18, který byl odebrán jako nový, ale původně vyroben pro jiný subjekt. Z moderní trakce se jinak dosud jednalo o Taurus 183 500, který bývá k vidění i na české železnici, a nedávno RA pořídila další stroj typu ES64U4, 193 011, provozovaný dosud v Itálii. V jednání je také pořízení druhého Eurorunneru, k dosud jedinému ve vlastním parku (2016 902).

Související novinky