Škoda 2024

Finist místo Lastoček


publikováno 20. 06. 2024 10:37


Dne 20. 6. 2024 podnik Uralskije lokomotivy (UL) oznámil, že obdržel další zakázku na jednotky řady ES104. Nový dodatek k základní smlouvě, jež byla podepsána s RŽD na jaře 2023 a týkala se 22 jednotek pro napětí 3 kV ss, nyní zahrnuje osm pětivozových vlaků. Jejich dodání je plánováno do konce třetího čtvrtletí letošního roku.

Název Finist pro řadu ES104 byl zaveden koncem roku 2023 a jde o postavu ze sovětské filmové pohádky Finist, jasný sokol (z roku 1975), v níž se chrabrý bohatýr s dobrým srdcem postaví krutému vládci, který napadl ruskou zem. Řada ES104 byla UL vytvořena jako náhrada využívající ruských komponentů (především u trakční výzbroje) za dosud vyráběné jednotky Lastočka (vlaštovka), jež byly v minulosti odvozeny z rodiny Desiro ML a vyráběny ve spolupráci s firmou Siemens, která však po zahájení ruské agrese na Ukrajině ukončila své aktivity v Rusku.

Související novinky