Stavba depa promo
Škoda 2024

TRAXX pro 200 km/h na ŽZO


publikováno 15. 03. 2023 08:32


Dne 13. 3. 2023 dorazila do Zkušebního centra VUZ Velim elektrická lokomotiva 188 005. Jde o stroj typu TRAXX3 MS, jehož podvozky byly modifikovány pro 200 km/h, a to v souvislosti s první zakázkou Alstomu (resp. původně společnosti Bombardier Transportation) na TRAXXy s touto maximální rychlostí. Jejich zákazníkem jsou SNCB, které dne 1. 2. 2022 podepsaly rámcovou smlouvu na dodávku až 50 strojů, z nichž bylo zároveň potvrzeno 24 kusů. Dodávky těchto lokomotiv mají být zahájeny v roce 2026 (podrobně viz ŽM 2/22, str. 7).

Související novinky
Sdílejte