Stavba depa promo
Škoda 2024

V závodě Liberty Ostrava se rozjely válcovny


publikováno 25. 03. 2024 10:06


Během března obnovily v ocelárnách Liberty Ostrava činnost dvě válcovací linky, což přineslo i mírné oživení železničních přeprav do a ze závodu. Dne 5. 3. obnovila provoz Steckelova válcovna (tj. pásová trať P1500), která vyrábí například ocelové svitky. Dne 19. 3. se pak rozjela středojemná válcovna, jež produkuje např. výztuže do betonu. Krátce předtím byl také oznámen rozjezd vlastní kotelny v koksovně, jež tak nyní dodává páru pro provoz koksochemie, aby mohla být koksovna dále udržována ve stavu teplého útlumu.

Vlastní zásoby polotovarů jsou již vyčerpány, a tak od února probíhají přepravy polotovarů (předlitků) z přístavu Koper. To je v souladu s veřejně uvedenou informací, že společnost bude využívat aktuální situace na trhu a finální výrobky bude válcovat prostřednictvím jejich výhodných nákupů. Následovaly pak i první přepravy expedovaného zboží. Zmíněná kotelna nevyužívá uhlí, takže její provoz negeneruje jeho přepravy.

Většinu současných železničních přeprav spjatých se závodem však představují vývozy nevyužitého materiálu - strusky, šrotu, surového železa a zejména koksu, který je přepravován do rumunského závodu Liberty Galați.

Případný budoucí opětovný rozjezd vysoké pece závisí na řešení dodávek energie - zda bude obnovena spolupráce se závodem TAMEH Czech, nebo zda budou řešeny od jiných dodavatelů energií a zřízením vlastního nového energetického komplexu. Společnost TAMEH Czech v druhé polovině prosince 2023 řízeně ukončila provoz a podala na sebe insolvenční návrh, protože závod Liberty Ostrava byl jejím jediným zákazníkem, a jelikož nebyl schopen za dodávané služby platit (dluhy narostly na cca 2 mld. Kč), sama se dostala do stavu, kdy nebyla schopna nákupu uhlí a další činnosti.

V důsledku kritické situace opustila ocelárny Liberty Ostrava většina EffiShunterů najatých od CZ LOKO, nyní tam zůstávají tři až čtyři stroje a ve vlečkovém provozu tak jsou nasazovány i lokomotivy ODOS Cargo.

Související novinky
Sdílejte