Škoda 2024

ČD provádí mimořádné kontroly vozů řady Bcmz


publikováno 19. 06. 2024 16:06


Dne 19. 6. 2024 České dráhy oznámily, že v návaznosti na následky nehody v Pardubicích z 5. června přistoupily k mimořádným prohlídkám svých lehátkových vozů řady Bcmz834. Kolem konstrukce těchto vozů totiž společnost RegioJet vyvolala pochyby, když je vyřadila z provozu „z důvodu podezření na závažný konstrukční nedostatek“.

České dráhy provozují devět vozů řady Bcmz834 odkoupených od ÖBB. Mimořádná kontrola je zaměřena především na stav rámu a skříně. Na hlavním rámu bylo z každé strany vytipováno 12 kritických míst, na nichž se provádí měření tloušťky podélníku. Dále se provádí měření rovinnosti, přičemž průhyb podélníků rámu nesmí být podle platných norem větší než 25 mm; doposud naměřené hodnoty jsou řádově nižší. Podrobně jsou také kontrolovány svary a koroze rámu i skříně.

V rámci těchto kontrol byla ve zkušebně VÚKV vykonána u vozu inv. čísla 61 54 59 - 71 002-1 stlačovací zkouška dle vyhlášky UIC 566 pro nové a právě schvalované osobní vozy. Při ní byl vůz vystaven opakovanému tlaku 1 000 kN na každý nárazník, tedy 2 000 kN na hlavní rám. Jiří Ota, ředitel odboru servisu kolejových vozidel ČD, k tomu sdělil: „Výsledky stlačovací zkoušky nám potvrdily, že vozy řady Bcmz při dodržení správných postupů údržby nevykazují stopy konstrukční chyby. Přitom jsme vůz podrobili tomu nejsilnějšímu zatížení, které je platnými normami předepsané“. 

Dosud prošly kontrolou tři vozy, přičemž u žádného z nich nebyly zjištěny nedostatky, jež by bránily v jejich provozu. Státní dozor vykonal i Drážní úřad, který neshledal v údržbě a stavu těchto vozidel žádný problém. Tyto výsledky tedy korespondují s informacemi ÖBB ohledně řady Bcmz, jež jsme publikovali zde.

Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis, k tématu uvedl: „Všechny dosud provedené kontroly nás utvrzují v tom, že naše vozy jsou v dobrém technickém stavu - nebyl odhalen žádný konstrukční problém hlavního rámu ani vozové skříně. Při nákupu vozů v roce 2015 byla provedena jejich důsledná údržba, v letech 2021 - 23 pak proběhla jejich celková modernizace. Všechny naše vozy jsou pravidelně kontrolovány a udržovány nejen interně v rámci evropské údržbové certifikace ECM, ale i prostřednictvím externích certifikovaných servisních středisek. České dráhy berou bezpečnost jako svou nejvyšší prioritu, proto investují do těchto mimořádných prohlídek a zkoušek několik milionů korun“. Všech devět vozů by mělo projít mimořádnou kontrolou do konce června. Celému tématu nehody v Pardubicích se podrobně věnujeme v právě připravovaném ŽM6.

Související novinky
Sdílejte