Škoda 2024

Třetí etapa ověřovacího provozu stacionární části ETCS na trati 290


publikováno 03. 05. 2023 09:54


Počínaje dnem 28. 3. 2023 platí v úseku Olomouc - Uničov 3. etapa ověřovacího provozu traťové části ETCS s RBC (rádiobloková centrála) typu REA11 bez dodatečných provozních opatření. To znamená, že od onoho data mohou vlaky při jízdě pod dohledem evropského zabezpečovače dosahovat rychlosti 160 km/h. Nově je zde tedy ETCS nadřazeno vnějším návěstidlům.

Rychlost 160 km/h je však aktuálně využívána pouze při krácení zpoždění vlaků osobní dopravy, neboť jízdní řád je navržen na rychlost 100 km/h a platí až do změny 10. 6. 2023. Podrobnosti k této události i další novinky z „Uničovky“ přinese právě dokončované rozšířené číslo ŽM 4/23.

Související novinky
Sdílejte