Škoda 2024

Lokomotivy TRAXX DE v ČMŽO - elektronika


publikováno 21. 05. 2024 09:29


Do dílen společnosti ČMŽO - elektronika v Hranicích jsou již od začátku roku 2022 postupně přistavovány lokomotivy typu TRAXX DE z parku poolu Akiem. Důvodem je instalace vlakového zabezpečovače MIREL VZ1, registračního rychloměru RM1, geolokačního zařízení a zpětných zrcátek. Celkem půjde o devět z deseti lokomotiv tohoto typu, které Akiem vlastní, a dosud byly práce provedeny na sedmi - zatím poslední předanou byla 285 109.

Tento typ je již od dubna 2010 schválen k provozu v ČR, jak bylo i prezentováno při vystavení lokomotivy 285 107 na veletrhu Czech Raildays (viz ŽM 7/10, str. 24). Koncem července téhož roku pak došlo i ke schválení na Slovensku. Nynější dovybavování však primárně souvisí s provozem v Maďarsku. Dopravce Rail Cargo Hungary (RCH) si v letech 2021 - 22 najal pět těchto lokomotiv, nyní jich, právě po převzetí 285 109, provozuje sedm a v cílovém stavu by si podle dostupných informací měl najímat všech deset exemplářů tohoto typu, které má Akiem v parku.

Související novinky