Škoda 2024

Nejasný osud Vectronů pro MÁV-START


publikováno 20. 05. 2023 08:13


V dubnu 2022 podepsaly společnosti MÁV-START a Siemens Mobility rámcovou smlouvu na dodávku 115 lokomotiv Vectron. Ty byly konkrétně rozděleny na 90 dvousystémových strojů typu Vectron AC (15 + 25 kV) a 25 třísystémových typu Vectron MS (3 + 15 + 25 kV). Jejich dodávky měly začít v roce 2024, viz ŽM 4/22, str. 13.

Nyní se však realizace tohoto kontraktu jeví jako ohrožená. Ministr výstavby a dopravy János Lázár totiž v polovině května oznámil, že maďarská vláda „ukončí přátelství s firmou Siemens,“ čímž je zpochybněna i dodávka jmenovaných lokomotiv. Pozadí tohoto sdělení však spočívá v maďarské jaderné elektrárně Paks, pro kterou dodává řídicí systém německo-francouzské konsorcium, tvořené společnostmi Siemens Energy a Framatome. Zatímco francouzská vláda již své společnosti udělila potřebnou národní vývozní licenci, německá vláda stále čeká, což maďarská vláda označuje jako „útok na suverenitu země, protože bezpečnost dodávek energie je otázkou suverenity“. 

Nicméně, i kdyby nakonec německá vláda schválila národní vývozní licenci pro Siemens Energy, je dosti pravděpodobné, že Vectrony pro MÁV-START stejně pořízeny nebudou, neboť spor o elektrárnu Paks v tomto případě slouží jen jako zástěrka pro skutečnost, že vláda není schopna zajistit dostatek finančních prostředků pro nové lokomotivy. Vectrony by tak stihnul stejný osud jako zamýšlené pořízení netrakčních jednotek typu railjet, na něž byla soutěž zrušena v prosinci 2022, opět kvůli nedostatku financí (viz ŽM 1/23, str. 7).

Související novinky
Sdílejte