Škoda 2024

Podepsán kontrakt na FLIRTNEX pro Norske tog


publikováno 08. 03. 2023 17:12


V polovině února oznámila společnost Norske tog, že se firma Stadler stala vítězem výběrového řízení na dodávku 17 jednopodlažních souprav pro dálkovou dopravu. Po uplynutí lhůty pro podání námitek pak dne 8. 3. 2023 obě společnosti podepsaly příslušnou smlouvu, která zahrnuje i opci na dalších až 83 vlaků. Jednotky nové verze FLIRT Nordic Express mají být zařazovány do provozu od roku 2026, a to nejprve na dráze Bergensbanen. Tyto osmivozové soupravy budou mít maximální rychlost 200 km/h a mohou být elektrické nebo dvouzdrojové; podrobně jsme je popsali v ŽM 2/23, str. 21.

Související novinky
Sdílejte