Škoda 2024

První Talgo pro DSB


publikováno 25. 01. 2024 14:20


Dne 25. 1. 2024 představila společnost DSB první z celkem 16 souprav typu Talgo 230 pro svou dálkovou dopravu. Tyto patnáctivozové netrakční jednotky s nejvyšší povolenou rychlostí 200 km/h budou označeny jako „EC-vognstamme“ (vozové soupravy EC) a jsou plánovány pro nasazení na tratích København - Hamburg a Aarhus - Hamburg, v budoucnosti případně na dalších mezinárodních i vnitrostátních linkách.

DSB uvádějí, že se zahájením provozu jednotek z první série (osm vlaků) počítají ještě koncem letošního roku. Později, s dodávkami druhé osmikusové série budou do jednotek zařazeny i řídicí vozy. Podrobně se tomuto tématu věnujeme v právě připravovaném ŽM 2/24.

Související novinky
Štítky
Sdílejte