Stavba depa promo
Škoda 2024

Vectrony pro MÁV-START


publikováno 27. 03. 2022 08:31


Vítězem se stala firma Siemens s typem Vectron, která předložila konečnou nabídku nižší než byla původně odhadovaná hodnota a jež dodá 90 dvousystémových (Vectron AC) a 25 třísystémových (Vectron MS) strojů. Za tímto účelem dopravce uzavře rámcovou smlouvu se společnostmi Siemens Mobility Kft. a Siemens Mobility Austria GmbH, které byly společnými uchazeči o tuto veřejnou zakázku. 

Vectrony s maximální rychlostí 200 km/h nahradí především staré lokomotivy řady V43 s maximální rychlostí 120 km/h a budou využity zejména ve vozbě vlaků IC a přispějí k rozšíření provozu vlaků kategorie IC+.

Související novinky
Sdílejte