Škoda 2024

Prodeje lokomotiv ČD na ČD Cargo


publikováno 06. 03. 2023 09:31


V souvislosti s postupným vyřazováním traťových elektrických lokomotiv Českých drah byl sjednán odprodej značné části z nich dceřiné společnosti ČD Cargo. Podle aktuálních informací se jedná celkem až o 85 lokomotivách řad 162, 163 a 242, u nichž je předpokládáno postupné uvolňování z provozu do konce roku 2026.

První kupní smlouva, jejímž předmětem bylo celkem 11 lokomotiv, a to 163.029 a 249 a 242.201, 209, 212, 221, 234, 239, 241, 244 a 269, byla uzavřena v prosinci 2022. Z aktuálně již šesti předaných strojů řady 242 je na všech z nich dosaženo limitu kilometrického proběhu pro provedení některého z vyšších údržbových stupňů (dle údržbového schématu ČD Cargo), lokomotivy tak budou moci být nasazeny do provozu až po jejich provedení.

Počátkem března byla do dílen za tímto účelem dopravena 242.212. U lokomotiv řady 242 se počítá i s instalací mobilní části ETCS, ale předpokládá se, že do provozu budou nasazeny (nejspíše všechny) na určitý čas ještě předtím. Soutěž na dodavatele OBU ETCS ještě vypsána nebyla.

Uvedené dvě stejnosměrné lokomotivy byly do služby u společnosti ČD Cargo zařazeny již dříve: 163.029 v roce 2021 a 163.249 v roce 2022, obě nejprve formou pronájmu.

Související novinky
Sdílejte