Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek SŽDC

Smlouva o tvorbě technických standardů pro projektování VRT v ČR
  • 12. 04. 2019 23:34
Smlouva o tvorbě technických standardů pro projektování VRT v ČR

Na dlouhé cestě k realizaci vysokorychlostních tratí v ČR došlo k dalšímu kroku, když byla dne 12. 4. 2019 mezi SŽDC a francouzskou společností...

Postup prací na tunelu Ejpovice
  • 02. 05. 2017 22:03
Postup prací na tunelu Ejpovice
Dne 2. 5. 2017 v dopoledních hodinách bylo při příležitosti návštěvy ministra dopravy zástupcům médií umožněno navštívit staveniště budoucích...
Aktuální ŽM promo
Severní most přes Mikulášskou ulici v Plzni snesen
  • 18. 04. 2017 17:05
Severní most přes Mikulášskou ulici v Plzni snesen
Dne 18. 4. 2017 v dopoledních hodinách byl za pomoci silničního jeřábu snesen poslední dílec mostovky severního z železničních mostů přes...
Rekonstrukce Střelenského tunelu
  • 18. 07. 2012 08:59
Rekonstrukce Střelenského tunelu
V září minulého roku byla přípravnými pracemi zahájena rekonstrukce Střelenského tunelu a 1. traťové koleje v úseku od státní hranice ČR/SR až po...