Stavba depa promo
Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek Koridor

Prorážka jižního tunelu Ejpovice
  • 07. 06. 2016 17:50
Prorážka jižního tunelu Ejpovice
Dne 7. 6. 2016 kolem 11.30 h došlo k proražení jižního portálu budoucího tunelu Ejpovice, který vzniká v rámci modernizace III. koridoru a úseku...
Aktuální ŽM promo